Nejbližší akce

Bílanský bál
9.3.2019

Aktuality


Oznámení !

1.6.2013 21:36:42

Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 20. června  2013 v 16.00 hodin na Horské chatě Bílá. Hlavním bodem jednání zastupitelstva bude závěrečný účet za rok 2012.

 


Oznámení !

1.6.2013 21:35:05

Vratka daně z nemovitosti

I v letošním roce bude občanům proplacena daň z nemovitosti za rok 2013 ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Při žádosti o příspěvek je třeba předložit ústřižek o zaplacení daně nebo výpis z účtu. Dostaví se osoba, která je uvedena na složence. Pro výplatu budou na OÚ vyhrazeny prodlouženy úřední hodiny a to ve dnech:

Více informací >


"Smažení vaječiny"

"Smažení vaječiny"
27.5.2013 07:46:32

"Smažení vaječiny", která proběhla 18. května 2013 v 17 h. foto najdete ve fotogalerii

Více informací >


Pozvánka na "Dětský den"

Pozvánka na "Dětský den"
22.5.2013 07:37:03

proběhne 1.6.2013 od 15.00 hodin na Starých Hamrech,akce je určena dětem obce Bílá a Starých Hamer.