Nejbližší akce

Bílanský bál
3.2.2018

Úřední deska

Soubor Kategorie Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Přípona pdf Výsledek prvního kola volby prezidenta České republiky Ostatní informace 13.1.2018 27.1.2018
Přípona pdf Zápis č.16 ze zasedání zastupitelstva obce Usnesení a zápisy zastupitelstva obce 11.1.2018 Do odvolání
Přípona pdf Usnesení zastupitelstva obce č. 16 ze dne 12.12.2017 Usnesení a zápisy zastupitelstva obce 11.1.2018 Do odvolání
Přípona pdf Oznámení o místě a době konání voleb prezidenta ČR Ostatní informace 28.12.2017 28.1.2018
Přípona pdf 4. změna rozpočtu ZSFB Dokumenty 15.12.2017 31.1.2018
Přípona pdf Schválený rozpočet ZSFB na rok 2018 Dokumenty 15.12.2017 31.1.2019
Přípona pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019, 2020 ZSFB Dokumenty 15.12.2017 31.1.2019
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 8/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 13.12.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočet obce na rok 2018 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 13.12.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 7/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 12.12.2017 Do odvolání
Přípona pdf Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Ostatní informace 24.11.2017 28.1.2018
Přípona pdf Výkaz FIN Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 24.11.2017 Do odvolání
Přípona pdf MŠ Bílá rozpočet 2018 a střednědobý výhled 2019,2020 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 24.11.2017 Do odvolání
Přípona pdf Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Ostatní informace 24.11.2017 28.1.2018
Přípona pdf Návrh rozpočtu na rok 2018 + střednědobý výhled 2019_2020_2021 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 24.11.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 6/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.11.2017 Do odvolání
Přípona pdf Stanovení minimálního počtu členů OVK Ostatní informace 13.11.2017 28.1.2018
Přípona pdf Informace o možnosti vyzvednutí voličského průkazu Ostatní informace 13.11.2017 28.1.2018
Přípona pdf Seznam - nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky- aktualizace Ostatní informace 10.10.2017 Do odvolání
Přípona pdf 3. změna rozpočtu ZSFB Dokumenty 20.9.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 5/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 15.9.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 4/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 21.8.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 3/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 3.7.2017 Do odvolání
Přípona pdf Schválený Závěrečný účet ZSFB Dokumenty 29.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf 2. změna rozpočtu ZSFB Dokumenty 29.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Závěrečný účet obce Bílá k 31.12.2016 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá k 31.12.2016 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Výkaz Fin k 31.12.2016 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozvaha - bilance Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Výkaz zisků a ztráty Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Příloha k účetní závěrce Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozvaha - bilance MŠ Bílá Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Výkaz zisků a ztráty - MŠ Bílá Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Příloha k účetní závěrce - MŠ Bílá Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 2/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 12.5.2017 Do odvolání
Přípona xls Rozpočet obce Bílá na rok 2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 12.5.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 1/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 3.4.2017 Do odvolání
Přípona xlsx Úřad pro zastupování státu ve VM - Nedostatečně identif. vlastníci Dokumenty 23.3.2017 Do odvolání
Přípona pdf Úřad pro zastupování státu ve VM - Dopis Dokumenty 23.3.2017 Do odvolání
Přípona xls Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017 Dokumenty 17.3.2017 Do odvolání
Přípona xls Rozpočtový výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy pro roky 2018 a 2019 Dokumenty 17.3.2017 Do odvolání
Přípona xls Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017 Dokumenty 17.3.2017 Do odvolání
Přípona pdf Nařízení SVS - Mimořádná veter. opatření - Ptačí chřipka Dokumenty 18.1.2017 Do odvolání
Přípona pdf Návrh rozpočtu Obce Bílá pro rok 2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 5.12.2016 Do odvolání
Přípona pdf Aktualizace seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Dokumenty 31.10.2016 31.12.2023
Přípona pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Dokumenty 22.1.2016 22.1.2019
Přípona pdf Výzva - vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Dokumenty 18.3.2015 31.12.2023
Přípona pdf Nařízení státní veterinární správy čj. SVS/2013/078090-T - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení a zrušení ochranných pásem Dokumenty 19.12.2013 Do odvolání

Zobrazit i archív