Nejbližší akce

Pouť na Bílé
22.7.2017 - 23.7.2017

Úřední deska

Soubor Kategorie Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Přípona pdf Rozpočtové opatření č. 3/2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 3.7.2017 Do odvolání
Přípona pdf Usnesení č.: 14, Ze zasedání ZO dne 13.6.2017 Usnesení a zápisy zastupitelstva obce 3.7.2017 Do odvolání
Přípona pdf Schválený Závěrečný účet ZSFB Dokumenty 29.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf 2. změna rozpočtu ZSFB Dokumenty 29.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Příloha k účetní závěrce Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozvaha - bilance MŠ Bílá Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Výkaz zisků a ztráty - MŠ Bílá Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Příloha k účetní závěrce - MŠ Bílá Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílá k 31.12.2016 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Závěrečný účet obce Bílá k 31.12.2016 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Výkaz Fin k 31.12.2016 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Rozvaha - bilance Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona pdf Výkaz zisků a ztráty Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 20.6.2017 Do odvolání
Přípona xls Rozpočet obce Bílá na rok 2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 12.5.2017 Do odvolání
Přípona xlsx Úřad pro zastupování státu ve VM - Nedostatečně identif. vlastníci Dokumenty 23.3.2017 Do odvolání
Přípona pdf Úřad pro zastupování státu ve VM - Dopis Dokumenty 23.3.2017 Do odvolání
Přípona xls Rozpočtový výhled Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy pro roky 2018 a 2019 Dokumenty 17.3.2017 Do odvolání
Přípona xls Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017 Dokumenty 17.3.2017 Do odvolání
Přípona xls Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017 Dokumenty 17.3.2017 Do odvolání
Přípona pdf Nařízení SVS - Mimořádná veter. opatření - Ptačí chřipka Dokumenty 18.1.2017 Do odvolání
Přípona pdf Návrh rozpočtu Obce Bílá pro rok 2017 Rozpočet a rozpočtová opatření, závěrečný účet obce 5.12.2016 Do odvolání
Přípona pdf Aktualizace seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Dokumenty 31.10.2016 31.12.2023
Přípona pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Dokumenty 22.1.2016 22.1.2019
Přípona pdf Výzva - vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Dokumenty 18.3.2015 31.12.2023
Přípona pdf Nařízení státní veterinární správy čj. SVS/2013/078090-T - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení a zrušení ochranných pásem Dokumenty 19.12.2013 Do odvolání

Zobrazit i archív