Aktuality


Upozornění občanům !

24.7.2013 13:58:33

Vzhledem k vysokým teplotám a suchu vyhlašují Lesy České republiky, s.p. přísný zákaz rozdělávání ohně v lesích.

Ing. Libor Konvičný, lesní správce


Tradiční předpuťové fotbalové utkání

18.7.2013 15:49:35

Dne 6.7.2013 začalo sobotní slunečné dopoledne  tradičním předpouťovým fotbalovým utkáním svobodní - ženatí, který skončil 6:4 pro svobodné. Foto ve fotogalerii


Oznámení !

1.6.2013 21:36:42

Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 20. června  2013 v 16.00 hodin na Horské chatě Bílá. Hlavním bodem jednání zastupitelstva bude závěrečný účet za rok 2012.

 


Oznámení !

1.6.2013 21:35:05

Vratka daně z nemovitosti

I v letošním roce bude občanům proplacena daň z nemovitosti za rok 2013 ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Při žádosti o příspěvek je třeba předložit ústřižek o zaplacení daně nebo výpis z účtu. Dostaví se osoba, která je uvedena na složence. Pro výplatu budou na OÚ vyhrazeny prodlouženy úřední hodiny a to ve dnech:

Více informací >